Prakses tālruņa numuri: 2766003725902417

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki