Prakses tālruņa numurs: 65428746

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki