Sertificēta kardioloģe, izvērstās ehokardiogrāfijas speciāliste veic pieaugušajiem izvērstās ehokardiogrāfijas un transezofageālās ehokardioloģijas ( sirds izmeklējumus caur barības vadu) izmeklējumus.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES