Prakses tālruņa numurI: 67591326, 25121582

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki