ĢIMENES ĀRSTS

Sertificēta interniste, ģimenes ārste. Pieņem kā dežūrārste, konsultējot un ārstējot pieaugušos un bērnus. Sniedz ģimenes ārsta konsultācijas, veic diagnostiku un ārstēšanu.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

Prakses tālruņa mumurs: 29990248.

SVEŠVALODU PRASMES