Prakses tālruņa numurs: 65441171

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki