Prakses tālruņa numurs: 29567084

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki