Prakses tālruņa numurs: 22335301

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki