Prakses tālruņa numurs: 67592118

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki