Prakses tālruņa numurs: 67509651

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki