Pieņem bērnus no 3 mēnešu līdz 18 gadu vecumam.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES