Sertificēta oftalmoloģe sniedz konsultācijas pieaugušajiem, veic ārstēšanu un dinamisko novērošanu acu slimību gadījumos.

Veic profilaktisko apskati bērniem no 7 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES