Veic diagnostiku un ārstēšanu, sniedz ģimenes ārsta konsultācijas. Veic arodārsta apskates. Konsultē par darba vides kaitīgo faktoru izraisītām slimībām un arodslimību noteikšanas kārtību.

Konsultē pieaugušos un bērnus no zīdaiņu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES

Prakses tālruņa mumurs: 66101094

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki