Prakses tālruņa numurs: 20144557.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki