Sertificēts logopēds veic runas un valodas traucējumu diagnostiku un korekciju bērniem no 3 gadu vecuma un pieaugušajiem:

  • runas un valodas korekcija pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem;
  • logopēda darbs ar “nerunājošiem” bērniem;
  • logopēda darbs ar pacientiem, kam ir stostīšanās;
  • logopēda palīdzība pacientiem pēc insulta.

Ambulatori ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus bērniem.

Pieaugušajiem un bērniem bez nosūtījuma vai ārpus gaidīšanas rindas pakalpojums ir pieejams par maksu

Rehabilitācijas dienas stacionārā multiprofesionālas komandas sastāvā sniedz no valsts budžeta apmaksātus pakalpojumus gan pieaugušajiem, gan bērniem.

SVEŠVALODU PRASMES