Sertificēta interniste konsultē pacientus, nozīmē papildu izmeklējumus un kompleksu ārstēšanu vairāku slimību gadījumos. Konsultē profesionālu saslimšanu gadījumos. Kā sertificēta arodveselības un arodslimību ārste veic kārtējās un pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar 06.12.2011. MK noteikumiem Nr. 940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”.

Sniedz tikai maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES