Prakses tālruņa numurs: 26423417

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki