Prakses tālruņa numurs: 67509650

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki