Prakses tālruņa numurs: 26478114

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki