Prakses tālruņa numuri: 67136002, 28654559

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki