Sertificēta masiere sniedz pieaugušajiem un bērniem no 3 mēnešu vecuma klasisko, ārstniecisko un segmentāri reflektoro masāžu, kā arī taktīlo masāžu.
Klasiskās masāžas ietvaros pielieto segmentārās un banku masāžas elementus. Sniedz taktīlo–relaksējošu masāžu, reflektoro pēdu un grūtnieču masāžu.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES