Prakses tālruņa numurs: 65435849

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki