Prakses tālruņa mumurs: 67068557.
Tālrunis pierakstam: 67797155.
Tālrunis mājas vizītēm, zvanot līdz plkst. 15:00: 67411464.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki