Prakses tālruņa numurs: 67799552

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki