Sertificēta psiholoģe, sniedz konsultācijas cilvēkiem, kuri pārdzīvo fiziskas, emocionālas problēmas, mazina stresa un trauksmes līmeni, palīdz rast risinājumu personības krīzes gadījumos, veicina personības attīstību. Konsultē vecākus par bērnu un pusaudžu vecumposma īpatnībām, emocionālo, fizisko un sociālo uzvedību, motivāciju. Individuālas un grupu nodarbības grūtniecēm (emociju pašvadība, stresa pārvarēšanas metodes, pozitīvās psiholoģijas intervence). Individuālas un grupu nodarbības jaunajiem vecākiem (bērnu un vecāku komunikācijas prasmju trenēšana).

Konsultācijas un grupu nodarbības notiek gan klātienē, gan attālināti.

Konsultē pieaugušos, pusaudžus un bērnus no 4 gadu vecuma.

Sniedz tikai maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES