Sertificēta padziļinātas elektrokardiogrāfijas speciāliste, apraksta elektrokardiogrammas.

Pieņem pacientus no 1 gada vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES