Prakses tālruņa numurs: 29404665.

 Privātprakse ir neatkarīga ārstniecības iestāde un nav AS "Veselības centru apvienība" pakļautībā.