Prakses tālruņa numurs: 67566755

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki