Prakses tālruņa numurs: 29583035

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki