ĢIMENES ĀRSTS

Kopš 2021.gada 1.janvāra atrodas ilgstošā prombūtnē. Veselības aprūpes pakalpojumus turpina sniegt ģimenes ārste Maija Latkovska.