FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTS

Konsultē pacientus un izstrādā individuālus rehabilitācijas plānus. Pieņem pieaugušos un bērnus no zīdaiņu vecuma.

Sniedz valsts un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES