Prakses tālruņa numurs: 67233753

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki