Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste un sertificēta ģimenes ārste.

Sniedz maksas pakalpojumus, veicot:

• obligātās veselības pārbaudes personām, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgi darba vides faktori un/vai darbā ir nodarbināti īpašos apstākļos,
• veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī autovadītāju pirmstermiņa veselības pārbaudes.

Pakalpojumi ir pieejami gan individuāli, gan slēdzot līgumu ar uzņēmumiem.

SVEŠVALODU PRASMES

Prakses tālruņa numurs: 27013104

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki