Prakses tālruņa numurs: 67247799

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki