ARODSLIMĪBU ĀRSTS

Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste.
Veic obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar 10.03.2009. MK noteikumiem Nr. 219.
Pieņem pusaudžus un pieaugušos.
Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES