Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste veic obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar 10.03.2009. MK noteikumiem Nr. 219.

Pieņem pusaudžus un pieaugušos.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES