FIZIOTERAPEITS

Sniedz konsultācijas, veic pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un ārstēšanu fizioterapijas ietvaros pieaugušajiem. Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus

SVEŠVALODU PRASMES