Prakses tālruņa numurs: 25757833

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki