Prakses tālruņa numurs: 6718050429949792

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki