Prakses tālruņa numurs: 63420606

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki