ĶIRURGS

Sniedz konsultācijas, diagnosticē un ārstē pacientus ar ķirurģiskām slimībām.
Pieņem tikai pieaugušos.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES