Sertificēts ķirurgs sniedz konsultācijas, diagnosticē un ārstē pacientus ar ķirurģiskām slimībām.

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES