Klīniskais un veselības psihologs sniedz pieaugušajiem psiholoģisko atbalstu:

  • garastāvokļa traucējumu un trauksmes gadījumos,
  • krīzes situācijās - tuvinieku zaudējums,
  • pazemināts pašvērtējums,
  • regulāras emociju grūtības.

Veic psiholoģisko izpēti un atzinuma sagatavošanu.

Sniedz valsts apmaksātus maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES