Prakses tālruņa numurs: 67180903

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki