Sertificēta fizoterapeite konsultē pieaugušos un bērnus no 3 gadu vecuma. Veic pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un ārstēšanu fizioterapijas ietvaros. Pamatā specializējas darbam ar bērniem pirmsskolas un skolas vecumā līdz 18 gadiem.

Rehabilitācija bērniem ar īpašām vajadzībām.

SVEŠVALODU PRASMES