Prakses tālruņa numurs: 67797595

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki