Prakses tālruņa numurs: 29228192

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki