ĶIRURGS, PROKTOLOGS

Sertificēta ķirurģe, proktoloģe.

Diagnosticē, konservatīvi un operatīvi ārstē visas proktoloģiskās slimības. Pieņem bērnus no 15 gadu vecuma un pieaugušos.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES