Prakses tālruņa numurs: 29494526

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki