Sertificēta narkoloģe ārstē alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu un datorspēļu atkarības slimniekus.

Pieņem no 14 gadu vecuma un pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES