Prakses tālruņa numurs: 26521324 

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki