Prakses tālruņa numuri: 67528961, 26520951

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki